•  
  •  

Tìm kiếm lớp học!

Lớp học trực tuyến

Giảng viên

Sự kiện

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh là trường đào tạo luật hàng đầu ở khu vực phía Nam, đạt chất lượng cao trong giảng dạy và nghiên cứu để góp phần xây dựng cộng đồng, phát triển đất nước và hội nhập, hợp tác quốc tế với các nước trên thế giới và các quốc gia trong khu vực.

Cơ cấu tổ chức Ban giám hiệu Trường Đại học Luật TPHCM nhiệm kỳ 2008-2013 gồm: 1. Hiệu trưởng: Nhà giáo Ưu tú - Giáo sư - Tiến sĩ Mai Hồng Quỳ 2. Phó Hiệu trưởng: Phó giáo sư - Tiến sĩ Trần Hoàng Hải 3. Phó Hiệu trưởng: Phó giáo sư - Tiến sĩ Bùi Xuân Hải 4. Phó Hiệu trưởng: Tiến sĩ Lê Trường Sơn Hoạt động của Ban giám hiệu tuân theo Luật Giáo dục và Điều lệ trường đại học (ban hành theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ) và các quy định khác của pháp luật.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolore impedit quae repellendus provident dolor iure poss imusven am aliquam. Officiis totam ea laborum deser unt vonsess. iure poss imusven am aliquam

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolore impedit quae repellendus provident dolor iure poss imusven am aliquam. Officiis totam ea laborum deser unt vonsess. iure poss imusven am aliquam

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolore impedit quae repellendus provident dolor iure poss imusven am aliquam. Officiis totam ea laborum deser unt vonsess. iure poss imusven am aliquam