Sinh viên sử dụng tài khoản đăng nhập vào wifi do Nhà trường cung cấp để đăng nhập vào Hệ thống Đào tạo trực tuyến tại địa chỉ https://dttt.hcmulaw.edu.vn/ (hoặc http://elearning.hcmulaw.edu.vn/). Sau khi đăng nhập thành công, sinh viên sẽ thấy danh sách các môn học (lớp học phần) đã được đăng ký và bấm vào tên môn học để tham gia lớp học.

  • Trường hợp không tìm thấy các môn học hoặc các môn học được hiển thị không đúng với đăng ký (nếu có), sinh viên vui lòng liên hệ Trung tâm Đào tạo trực tuyến theo một trong các cách sau để được hỗ trợ:

     1. Email: elearning@hcmulaw.edu.vn [Ghi rõ các thông tin: Họ tên, Mã số sinh viên, Lớp, các môn học cần điều chỉnh...]

      2. Điện thoại: (028) 39400989 - Số nội bộ: 205

      3. Phòng C104, cơ sở Nguyễn Tất Thành, 2 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

  • Trường hợp không Đăng nhập được, sinh viên vui lòng thực hiện theo một trong hai cách sau:

  1. Truy cập địa chỉ http://ict.hcmulaw.edu.vn, vào mục Reset mật khẩu wifi để lấy lại mật khẩu hoặc Đổi mật khẩu email/wifi để thay đổi mật khẩu hiện tại. 

       2. Liên hệ với Trung tâm Công nghệ thông tin qua số điện thoại: (028) 39400989 - Số nội bộ: 142 để được hỗ trợ.