Hướng dẫn sử dụng website đào tạo trực tuyến (Elearning)

-   Cán bộ giảng viên, học viên, sinh viên sử dụng Tài khoản đăng nhập vào Wifi do Nhà trường cung cấp để đăng nhập vào hệ thống (không cần nhập @hcmulaw.edu.vn).

-   Trong trường hợp đăng nhập không được vui lòng thực hiện một trong hai cách sau:
    + Cách 1: Vào trang http://ict.hcmulaw.edu.vn ; tiếp theo vào mục Reset mật khẩu wifi để lấy lại mật khẩu;
    + Cách 2: Liên hệ với TTCNTT qua số điện thoại: (028) 39400989 - Ext: 142 để được hỗ trợ.
-   Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống đào tạo trực tuyến:
    1.   Nếu hệ thống yêu cầu nhập thông tin Hồ sơ cá nhân (Mã lớp, Họ tên, email) thì tiến hành cập nhật thông tin theo hướng dẫn và lưu lại.
    2.   Người học sẽ nhìn thấy các môn (lớp học) đã được đăng ký. Nếu không nhìn thấy môn học theo chương trình học thì tiến hành tìm kiếm môn học đó, sau khi tìm thấy thì click vào tên môn học để được tham gia vào lớp học.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

(Chưa có tin tức nào được gửi)