Thông tin chung

 • Lớp học:
  Luật thương mại quốc tế
 • Thời gian (ngày):
  95
 • Ngày bắt đầu
  27/03/2017
 • Tài liệu môn học
 1. Hiểu được bản chất của hoạt động thương mại quốc tế và các xu thế hiện nay. Từ đó, hiểu được bối cảnh thương mại khu vực và quốc tế mà Việt Nam đang tham gia vào. Trên cơ sở đó, phân tích được ưu và nhược điểm của các chính sách thương mại trong nước và quốc tế mà chính phủ đã, đang và sẽ áp dụng trong khi đồng thời vẫn phải đảm bảo tuân thủ nhiều cam kết quốc tế và khu vực trong lĩnh vực này.
 2. Nắm được khái niệm luật thương mại quốc tế, xác định được chủ thể của quan hệ pháp luật thương mại quốc tế và các vấn đề liên quan.
 3. Nắm được các loại nguồn của luật thương mại quốc tế; đặc điểm, vai trò của các loại nguồn này và các trường hợp áp dụng tương ứng.
1
TIẾT 1
2
TIẾT 2
3
TIẾT 3
4
ÔN TẬP CHƯƠNG I
1
TIẾT 1
2
TIẾT 2
3
TIẾT 3
4
TIẾT 4
5
TIẾT 5
6
ÔN TẬP CHƯƠNG II
1
TIẾT 1
2
TIẾT 2
3
TIẾT 3
4
TIẾT 4
5
TIẾT 5
6
TIẾT 6
7
TIẾT 7
8
ÔN TẬP CHƯƠNG III
1
TIẾT 1
2
TIẾT 2
3
TIẾT 3
4
TIẾT 4
5
TIẾT 5
6
TIẾT 6
7
ÔN TẬP CHƯƠNG IV
1
TIẾT 1
2
TIẾT 2
3
TIẾT 3
4
TIẾT 4
5
TIẾT 5
6
TIẾT 6
7
TIẾT 7
8
TIẾT 8
9
ÔN TẬP CHƯƠNG V
1
TIẾT 1
2
TIẾT 2
3
TIẾT 3
4
TIẾT 4
5
TIẾT 5
6
TIẾT 6
7
TIẾT 7
8
TIẾT 8
9
TIẾT 9
10
TIẾT 10
11
ÔN TẬP CHƯƠNG VI