Thông tin chung

 • Lớp học:
  Giao dịch dân sự về nhà ở
 • Thời gian (ngày):
  146
 • Ngày bắt đầu
  07/08/2017

Giảng viên

 1. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC

            Sau khi kết thúc môn học (GDDS nhà ở), sinh viên sẽ:

 1. Về kiến thức

            Nhớ, hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản về quyền sở hữu nhà ở; về khái niệm, đặc điểm, điều kiện có hiệu lực, quyền và nghĩa vụ của các bên, thực hiện và chấm dứt của các giao dịch dân sự về nhà ở cụ thể như mua bán, tặng cho, trao đổi, cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, góp vốn bằng nhà ở, ủy quyền quản lý, thế chấp; và các chính sách về nhà ở của Nhà nước ta trong các thời kỳ trước đây cũng như các chính sách cho mua nhà thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, trả lại và công nhận quyền sở hữu nhà do bị Nhà nước quản lý sót, hoàn trả nhà hoặc đền bù về nhà ở do bị trưng mua, trưng dụng nhà ở mà trước đây chưa giải quyết xong...

 1. Về kỹ năng
 • Có khả năng đọc, hiểu và biết cách khai thác, phân tích, đánh giá những văn bản pháp luật về giao dịch nhà ở, về hiệu lực của các giao dịch dân sự nhà ở, thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở; những nguồn luật điều chỉnh về giao dịch dân sự nhà ở để từ đó vận dụng chúng vào trong thực tiễn đời sống khi xác lập, thực hiện, giải quyết tranh chấp về giao dịch dân sự nhà ở;
 • Có kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề lý luận pháp lý đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với thực tiễn cuộc sống.
 • Có kỹ năng áp dụng các quy định của pháp luật để giải quyết các tình huống.
 • Có khả năng nắm được những điểm bất cập, mâu thuẫn trong hệ thống pháp luật dân sự; đưa ra chính kiến, nhận xét cá nhân và hướng hoàn thiện.
 1. Về thái độ
 • Có ý thức nghiên cứu nghiêm túc, khách quan trong việc đánh giá những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật giao dịch dân sự nhà ở.
 • Hiểu và tôn trọng pháp luật, tôn trọng các quyền dân sự cảu các chủ thể khi tham gia, xác lập, thực hiện, giải quyết tranh chấp về nhà ở.
 • Có ý thức vận dụng các kiến thức pháp luật đã học vào thực tiễn nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, gia đình và xã hội.
 • Sinh viên có kỹ năng sử dụng các biện pháp pháp lý để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp phát sinh từ các giao dịch dân sự về nhà ở khi bị xâm phạm;
 • Trang bị cho sinh viên kỹ năng soạn thảo các hợp đồng về nhà ở thông dụng;
 • Sinh viên nhận biết các loại giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở và các biểu mẫu cần thiết trong các giao dịch.
 1. Các mục tiêu khác:
 • Phát triển kỹ năng làm việc theo nhóm.
 • Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, tự nghiên cứu.
 • Rèn luyện kỹ năng bình luận, thuyết trình trước tập thể.
 • Rèn kỹ năng nói và kỹ thuật đàm phán để giải quyết các vấn đề liên quan đến giao dịch dân sự về nhà ở.
 • Phát huy khả năng tích cực, chủ động trong học tập, nghiên cứu.
 1. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC

Pháp luật giao dịch dân sự nhà ở là một lĩnh vực pháp luật chuyên sâu, nghiên cứu riêng về vấn đề quyền sở hữu nhà ở và các loại giao dịch dân sự nhà ở cụ thể.

Với môn học này, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức về lý luận, pháp luật thực định có đối chiếu, liên hệ với thực tiễn về các vấn đề cụ thể như quyền sở hữu đối với nhà ở, quy định chung về giao dịch dân sự nhà ở, các hợp đồng về nhà ở, những nguyên tắc pháp lý chung và các quy định đặc thù liên quan tới các giao dịch nhà ở cụ thể, thừa kế nhà ở, chính sách của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử cho đến ngày nay.

Môn học pháp luật giao dịch dân sự nhà ở gồm 2 tín chỉ, được chia thành 6 bài.
1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
4
Tiết 4
5
Tiết 5
6
Tiết 6
1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
4
Tiết 4
5
Tiết 5
6
Tiết 6
1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
4
Tiết 4
5
Tiết 5
6
Tiết 6
1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
4
Tiết 4
1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
4
Tiết 4
5
Tiết 5
6
Tiết 6