/* This button was generated using CSSButtonGenerator.com */

Thông tin chung

 • Mã lớp:
  Luật ngân hàng
 • Thời gian (ngày):
  146
 • Ngày bắt đầu
  07/08/2017
 1. Mục tiêu của học phần:

? Về kiến thức

 • Hiểu và nắm được các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực pháp luật ngân hàng.
 • Nhận diện và hiểu được các khái niệm cơ bản về ngân hàng và các nghiệp vụ ngân hàng
 • Nắm được các đặc điểm của đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu của luật ngân hàng.
 • Nắm được nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật cần thiết cho môn học Luật Ngân hàng.
 • Có được kiến thức cơ bản về thực tiễn hoạt động ngân hàng

?  Kỹ năng

 • Hình thành và phát triển năng lực tìm kiếm, thu thập  thông tin, phân tích và xử lý thông tin liên quan về pháp luật ngân hàng và hệ thống pháp luật có liên quan để áp dụng vào những tình huống, vụ việc phát sinh ;
 • Áp dụng đúng pháp luật để giải quyết những tình huống, vụ việc liên quan đến hoạt động huy động vốn, cấp tín dụng, cung cáp các dịch vụ thanh toán và các hoạt động khác  trong lĩnh vực ngân hàng.
 • Phân tích, bình luận và góp ý xây dựng pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng.
 • Có khả năng tư vấn pháp luật cho các chủ thể kinh doanh ngân hàng và các đối tương khác để bảo về tốt quyền lợi của mình khi tham gia vào quan hệ dịch vụ ngân hàng.

?  Thái độ

 • Giúp cho học viên tự tin trước những vấn đề pháp lý phát sinh trong lĩnh vực ngân hàng.
 • Tích cực nâng cao trình độ nhận thức về các vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động ngân hàng. 
 • Chủ động vận dụng các kiến thức đã học trong phân tích vào giải quyết các tình huống xảy ra trong thực tiễn.
 • Hình thành niềm say mê học tập, nghiên cứu sâu hơn về ngân hàng và hoạt động ngân hàng thuộc chuyên ngành pháp lý hoặc kinh tế.
 • HÌnh thành ý thức chủ động, tích cực trong việc tự học tập của bản thân. Hình thành động cơ đúng đắn trong học tập.
 •  Nâng cao ý thức trách nhiệm đối với các hoạt động của nhóm

?  Các mục tiêu khác

 • Phát triển kĩ năng cộng tác, làm việc nhóm.
 • Phát triển kĩ năng tư duy sáng tạo, khám phá, tìm tòi.
 • Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá, phân tích, bình luận các tình huống thực tiễn phát sinh trong hoạt động ngân hàng.
 1. Tóm tắt nội dung môn học
Nội dung cơ bản của Môn học Luật Ngân hàng là nghiên cứu pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực ngân hàng gồm các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, quản lý thị trường tiền tệ và hoat động ngoại hối, quan hệ về huy động vốn, cấp tín dụng (cho vay, chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và cho thuê tài chính), cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng và các hoạt động khác được thực hiện bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.
1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
4
Tiết 4
1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
4
Tiết 4
5
Tiết 5
6
Tiết 6
1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
4
Tiết 4
5
Tiết 5
6
Tiết 6
7
Tiết 7
8
Tiết 8